Nästa programstart - 12 april 2018

Vi tror på kraften i mötet mellan människor. Det är i samtal mellan människor som inte känner varandra sedan tidigare som ny dynamik uppstår och det kan födas idéer och tankar som annars kanske inte hade uppstått.

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; gemensamma och individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap utifrån olika dimensioner och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna. Alla teman är inte bestämda eftersom delar av innehållet anpassas efter gruppen.


Programstart

Programmet inleds med en gemensam uppstart där alla adepter bjuds in.

Hjärnan och ledarskap

Marie Ryd, disputerad inom molekylärbiologi och bakteriologi vid KaroIinska Institutet gör modern hjärnforskning till livskonst.

Möta sig själv

En workshop om vikten av att våga möta sig själv för att kunna leda
både sig själv och andra.


Ledarskap & Rekrytering

Vad kännetecknar ett gott ledarskap och finns det egenskaper som alltid kännetecknar en god ledare?

Anpassas efter gruppen

Beroende på gruppens efterfrågan anpassar vi innehållet och upplägget.


Programavslutning

Adepterna och mentorerna bjuds in till en gemensam avslutning.


Aktuellt

Här publicerar vi nyheter om alltifrån programinnehållet till trendspaningar och
omvärldsbevakningar på temat ledarskap.

I det senaste avsnittet av podcasten Transparens gästar Mika Burman Götz , chef för digital banking SEB, Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam och Eivor Andersson, tidigare VD på bl.a. TUI, idag styrelseproffs. De diskuterar kring mod, intuition och meditation - Att ta sig tid för reflektion, sitta med sig själv och förstå sitt inre och att...