Fördelar med mentorskap

26.09.2018

Står du inför en ny utmaning där det finns behov av ett externt bollplank?

En ny roll, en digital transformering, en tillväxtresa eller omorganisation? Programmet inleds med att du träffar en av våra psykologer. Vid den träffen pratar ni om vilka utmaningar du står inför och dina önskemål kring mentorns erfarenhet och personlighet. Vi lägger stor vikt vid matchningsprocessen, vilket är anledningen till detta inledande samtal.


Vi har intervjuat en av våra adepter, Ulrika Westin som är Marknad- och kommunikationschef på Vinge om hennes tankar kring mentorskap och varför hon upplever att det är givande att gå ett mentorskapsprogram:

Framför allt positiva möten med nya människor från olika branscher och professioner. Redan det inledande mötet som ligger till grund för val av mentor gav mig nya insikter. Därefter har det fortsatt genom intressanta och stimulerande möten med min mentor och med gruppen. Det har givit mig en påfyllnad i kunskap och energi som har varit givande för mig under året.

En mentor som kan ge mig ytterligare perspektiv i kombination med gemensamma träffar på intressanta teman.

I vilken situation tror du det kan vara givande att gå ett mentorskapsprogram?

När du vill bredda ditt eget perspektiv med hjälp av andra, din mentor och gruppen. Det kan gälla en mer definierad frågeställning likväl som att du vill bryta invanda mönster för att få större utväxling i din egen professionella utveckling.