Mentorship Network


Efter avslutat program blir du medlem i Michaël Berglund Mentorship Network.

Det är ett nätverk som bland annat öppnar dörren till exklusiva seminarier och event samt möjlighet till fortsatt kontakt med andra adepter och mentorer.