Programmet

Vi tror på kraften i mötet mellan människor. Det är i samtal mellan människor som inte känner varandra sedan tidigare som ny dynamik uppstår och det kan födas idéer och tankar som annars kanske inte hade uppstått.

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; gemensamma och individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap utifrån olika dimensioner och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna.


Programstart

Programmet inleds med en gemensam uppstart där alla adepter bjuds in.

Hjärnan och ledarskap

Marie Ryd, disputerad inom molekylärbiologi och bakteriologi vid KaroIinska Institutet gör modern hjärnforskning till livskonst.

Möta sig själv

En workshop om vikten av att våga möta sig själv för att kunna leda
både sig själv och andra.


Problemlösande kommunikation

Vad kännetecknar ett gott ledarskap och finns det egenskaper som alltid kännetecknar en god ledare?

Programavslutning

Adepterna och mentorerna bjuds in till en gemensam avslutning.


Aktuellt

Här publicerar vi nyheter om alltifrån programinnehållet till trendspaningar och
omvärldsbevakningar på temat ledarskap.

Är du i en situation där du har ett behov av en person utanför din egen organisation att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågeställningar med? Då kan ett mentorskapsprogram ge dig möjligheterna till nya perspektiv.