Nästa programstart - september 2018

Vi tror på kraften i mötet mellan människor. Det är i samtal mellan människor som inte känner varandra sedan tidigare som ny dynamik uppstår och det kan födas idéer och tankar som annars kanske inte hade uppstått.

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; gemensamma och individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap utifrån olika dimensioner och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna. Alla teman är inte bestämda eftersom delar av innehållet anpassas efter gruppen.


Programstart

Programmet inleds med en gemensam uppstart där alla adepter bjuds in.

Hjärnan och ledarskap

Marie Ryd, disputerad inom molekylärbiologi och bakteriologi vid KaroIinska Institutet gör modern hjärnforskning till livskonst.

Möta sig själv

En workshop om vikten av att våga möta sig själv för att kunna leda
både sig själv och andra.


Ledarskap & Rekrytering

Vad kännetecknar ett gott ledarskap och finns det egenskaper som alltid kännetecknar en god ledare?

Programavslutning

Adepterna och mentorerna bjuds in till en gemensam avslutning.


Aktuellt

Här publicerar vi nyheter om alltifrån programinnehållet till trendspaningar och
omvärldsbevakningar på temat ledarskap.

Är du i en situation där du har ett behov av en person utanför din egen organisation att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågeställningar med? Då kan ett mentorskapsprogram ge dig möjligheterna till nya perspektiv.

Under hösten startade vi en podcast, Transparens. Den handlar om ledarskap, rekrytering och styrelsearbete i en tid av förändring. De inbjudna gästerna delar generöst med sig av sina framgångsrecept, misslyckanden och tips. Samtalen handlar om det goda ledarskapet och om det finns egenskaper som alltid kännetecknar en god ledare, om hur man vet när...

Stiftelsen AllBright har granskat jämställdheten i ett av börsens största maktcentra - valberedningarna. Rapporten visar att kvinnor endast utgör 13 procent av valberedarna och att rekryteringsprocesserna behöver professionaliseras. Valberedningarna är avgörande för att få in kvinnor i styrelserna. Drygt hälften av alla börsbolag har...